ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

By D. MOURTOGIANNIS

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

Γνωριμία με τους ήρωες

By D. MOURTOGIANNIS

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

Γνωριμία με τους ήρωες

σε μορφή flip

Πάτησε στην εικόνα

By D. MOURTOGIANNIS

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

Γνωριμία με τους ήρωες

©teaghet

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&

Λέξεις, συλλαβές, συλλαβισμός

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

Γνωριμία με τους ήρωες

By D. MOURTOGIANNIS

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

Γνωριμία με τους ήρωες

σε μορφή flip

Πάτησε στην εικόνα

By D. MOURTOGIANNIS

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

Γνωριμία με τους ήρωες

©teaghet

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Ποιος είναι;

©teagher

Πάτησε στην εικόνα.

Σύρε την πινακίδα με το όνομα κάθε παιδιού στην εικόνα που ταιριάζει.

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Βρες ποιος είναι.

©teagher

Πάτησε στην εικόνα.

Πάτησε μία πινέζα και διάλεξε το σωστό όνομα.

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&