Γάτα και παπαγάλος

5η ενότητα

Σκανταλιές

&&&&&&&&&&&&&&&&

Γλώσσα Α΄ Δημοτικού

Ένας καινούριος μαθητής

©teagher

&&&&&&&&&&&&&&&&

Ένας καινούριος μαθητής

σε μορφή pdf

Πάτησε στην εικόνα

Η "Πρώτη" Διαδικτυακή Τάξη : Ένας καινούριος μαθητής (Αι αι)

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Μαθαίνω το Αι – αι .

©teagher

Πάτησε στην εικόνα

ΠΗΓΗ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

Μαθαίνω

©teagher

Πάτησε στην εικόνα

ΠΗΓΗ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

Ένας καινούριος μαθητής

Αντιστοίχισε.

©teagher

Πάτησε στην εικόνα

ΠΗΓΗ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

Ένας καινούριος μαθητής

Διάλεξε το σωστό..

©teagher

Πάτησε στην εικόνα

ΠΗΓΗ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

Α δημοτικού

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΞΗΣ

Γλώσσα Α΄ Δημοτικού

©teagher

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

Περιπέτειες στο πάρκο

Όταν η φαντασία πάει σχολείο η γραμματική πηγαίνει στο πάρκο.

Συνώνυμα

&&&&&&&&&&&&&&&&

Περιπέτειες στο πάρκο

Όταν η φαντασία πάει σχολείο η γραμματική πηγαίνει στο πάρκο.

Αντίθετες λέξεις

&&&&&&&&&&&&&&

Σκανταλιές

Το αι

©ξεκούρδιστη τάξη

Πάτησε στην εικόνα.

https://i0.wp.com/emathisi.weebly.com/uploads/2/1/5/3/21539252/1488420_orig.png

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

σε μορφή pdf

Πάτησε στην εικόνα

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

σε μορφή flip

Πάτησε στην εικόνα

By D. MOURTOGIANNIS

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

©teaghet

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&& 

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Ένας καινούριος μαθητής

©Ioanna Chats

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Ένας καινούριος μαθητής

(αι)

©Π Κώτσης

Πάτησε στην εικόνα.

Picture

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Α δημοτικού

ορθογραφία - λέξεις κλειδιά - ενότητα σκανταλιές - Α δημοτικού - Anagram

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

«Τα μπαλόνια της φιλίας

Η Μόνα σε καινούριο σχολείο»

Δύο ιστορίες για τον εκφοβισμό, γραμμένες και εικονογραφημένες από παιδιά.

Πάτησε στην εικόνα

Πολύχρωμη τάξη » «Τα μπαλόνια της φιλίας» & «Η Μόνα σε καινούριο σχολείο | Kindergarten diy, Kindergarden, School bullying

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σε μορφή pdf

&&&&&&&&&&&&&&