10.2 Ο καιρός από τόπο σε τόπο

Ενότητα 10

Ο ΚΑΙΡΟΣ

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ

Επιμέλεια: Γιώργος Πιτροπογιαννάκης

&&&&&&&&&&&&&&&&

Μελέτη Περιβάλλοντος Β’ τάξης

Ο καιρός

©Πάρης Παπαδόπουλος

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

File:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gif

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Καιρός

©Deppymark

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&& 

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

ο καιρός με εικόνες

©Mariannazouloum

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&& 

File:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gif

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Τα παιχνίδια του καιρού

Ο καιρός

© jele.gr

Πάτησε στην εικόνα

Μελέτη Β' Δημοτικού | Jele

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&& 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Τα ρούχα της Τολμηρής

Ο καιρός από εποχή σε εποχή

© jele.gr

Πάτησε στην εικόνα

Μελέτη Β' Δημοτικού | Jele

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&& 

File:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gif

teagher teagher

Για τις απαντήσεις – λύσεις στα βιβλία του Δημοτικού

Πάτησε στην εικόνα

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&