11.3 Στερεά, υγρά, αέρια

Ενότητα 11

ΕΧΟΥΝ ΖΩΗ…ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΖΩΗ

Έχουν ζωή…δεν έχουν ζωή

©Αστραδενή

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

Ο ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΣ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟ 

©ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ(ΕΕΑΑ)

&&&&&&&&&&&&&&&&

File:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gif

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Ζωντανοί και μη ζωντανοί οργανισμοί

©Georgia3m

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&& 

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

στερεό , υγρό ή αέριο;

©Gmaraletou

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&& 

File:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gif

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Ο Εξερευνητής και το σώμα του 

Πώς γεννιούνται και μεγαλώνουν οι άνθρωποι

© jele.gr

Πάτησε στην εικόνα

Μελέτη Β' Δημοτικού | Jele

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&& 

File:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gif

teagher teagher

Για τις απαντήσεις – λύσεις στα βιβλία του Δημοτικού

Πάτησε στην εικόνα

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&