7.5 Τι μάθαμε για τα φυτά

Ενότητα 7

ΤΑ ΦΥΤΑ

Μελέτη Περιβάλλοντος 

 Φυτά

Β’ Δημοτικού
Επεισόδιο 118
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

&&&&&&&&&&&&&&&&

Μελέτη Περιβάλλοντος 

Κεφάλαιο 7

Τα φυτά

&&&&&&&&&&&&&&&&

Β’ Δημοτικού 

Κεφάλαιο 7.2.

Τα είδη των φυτών

&&&&&&&&&&&&&&&&

File:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gif

Ο μαγικός κόσμος των φυτών

&&&&&&&&&&&&&&&& 

Τα φυτά μας…σε τάξη!

©Αστραδενή

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&& 

File:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gif

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Βρες τα μέρη του φυτού!

©http://photodentro.edu.gr/

Πάτησε στην εικόνα

Picture

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&& 

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Τα είδη των φυτών

©Tzanou78

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&& 

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Τι τρώμε;

©http://photodentro.edu.gr/

Πάτησε στην εικόνα

Picture

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&& 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&

teagher teagher

Για τις απαντήσεις – λύσεις στα βιβλία του Δημοτικού

Πάτησε στην εικόνα

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&