9.3 Το νερό στην καθημερινή ζωή

Ενότητα 9

ΤΟ ΝΕΡΟ

9.3 Το νερό στην καθημερινή ζωή

Η «Στιγμούλα» εξηγεί τον Κύκλο του Νερού!

Ο κύκλος του νερού, μέσα από τη ματιά της Στιγμούλας,.

&&&&&&&&&&&&&&&&

Ο κύκλος του νερού

The Water Cycle

&&&&&&&&&&&&&&&&

Ο κύκλος του νερού

Πάτησε στην εικόνα

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&

Ο κύκλος του νερού

© Άννα Δουδωνή

&&&&&&&&&&&&&&&&

File:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gif

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Ο κύκλος του νερού

©Marakid80

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&& 

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Άσκηση αντιστοίχισης

Σύρε τις λέξεις ή τις εικόνες που βρίσκονται δεξιά δίπλα στις αντίστοιχες αριστερά.
Μόλις τελειώσεις πάτα «‘Ελεγχος».
© 5dim-pyrgou.ilei.

Πάτησε στην εικόνα

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&& 

File:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gif

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Η μικρή επιστήμονας 

Πως αλλάζει το νερό με τη θερμότητα

Ο κύκλος του νερού στη φύση
© jele.gr

Πάτησε στην εικόνα

Μελέτη Β' Δημοτικού | Jele

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&& 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Η μικρή επιστήμονας 

Η επισκευή της βρύσης 

Ο κύκλος του νερού
© jele.gr

Πάτησε στην εικόνα

Μελέτη Β' Δημοτικού | Jele

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&& 

File:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gif

teagher teagher

Για τις απαντήσεις – λύσεις στα βιβλία του Δημοτικού

Πάτησε στην εικόνα

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&