ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γ΄

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Zούμε μαζί

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Ο Τόπος μας
(Τόπος και χώρος σχέσεις)

 • Kεφάλαιο 1 Ένας τόπος με χίλια πρόσωπα
 • Kεφάλαιο 2 Χωριά και πόλεις του τόπου μας
 • Kεφάλαιο 3 Δημιουργήματα της φύσης και έργα του ανθρώπου
 • Kεφάλαιο 4 Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον
 • Kεφάλαιο 5 Ο χάρτης μια εικόνα του τόπου μας
 • Kεφάλαιο 6 Ένας χάρτης μας πληροφορεί (α)
 • Kεφάλαιο 7 Ένας χάρτης μας πληροφορεί (β)
 • Ανασκόπηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς
(Συγκοινωνίες και Μέσα μεταφοράς-Σύστημα)

 • Kεφάλαιο 1 Τρένα, αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα
 • Kεφάλαιο 2 Τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς στη ζωή
 • Kεφάλαιο 3 Κυκλοφορούμε με ασφάλεια
 • Aνασκόπηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Φυτά και ζώα του τόπου μας
(Φυσικό περιβάλλον και Άνθρωπος-Σχέσεις)

 • Kεφάλαιο 1 Φυτά του τόπου μας (α)
 • Kεφάλαιο 2 Φυτά του τόπου μας (β)
 • Kεφάλαιο 3 Ο βλαστός, τα φύλλα και οι ρίζες των φυτών
 • Kεφάλαιο 4 Κατηγορίες φυτών
 • Kεφάλαιο 5 Τα φυτά και το περιβάλλον τους
 • Kεφάλαιο 6 Κατοικίδια ζώα
 • Kεφάλαιο 7 Αγρίμια και πουλιά του βουνού και του δάσους
 • Kεφάλαιο 8 Ζώα της θάλασσας
 • Kεφάλαιο 9 Ζώα του γλυκού νερού
 • Kεφάλαιο 10 Ένα ζωάκι γεννιέται
 • Aνασκόπηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Τροφή και ενέργεια
(Φυσικές επιστήμες-Σύστημα και Σχέσεις)

 • Kεφάλαιο 1 Από πού παίρνουμε ενέργεια;
 • Kεφάλαιο 2 Ενέργεια, τροφή, ζωή
 • Aνασκόπηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 6. Τι χρειαζόμαστε για να ζήσουμε
(Ανάγκες,αγαθά και κατανάλωση-Σχέσεις)

 • Kεφάλαιο 1 Άνθρωποι και ανάγκες
 • Kεφάλαιο 2 Είμαστε παιδιά και έχουμε δικαιώματα
 • Kεφάλαιο 3 Άντρες και γυναίκες ίσοι στη ζωή και στην εργασία
 • Kεφάλαιο 4 Χρειαζόμαστε όλα αυτά που αγοράζουμε;
 • Kεφάλαιο 5 Διαφημίσεις παντού!!!
 • Kεφάλαιο 6 Οι συσκευασίες μας πληροφορούν
 • Aνασκόπηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Ο Πολιτισμός μας
(Πολιτισμός)

 • Kεφάλαιο 1 Ο πολιτισμός των αρχαίων Ελλήνων
 • Kεφάλαιο 2 Η παράσταση αρχίζει!
 • Kεφάλαιο 3 «Μαλαματένιος αργαλειός κι ελεφαντένιο χτένι…»
 • Kεφάλαιο 4 Ο πολιτισμός σε κάθε βήμα
 • Kεφάλαιο 5 Νους και Σώμα
 • Ανασκόπηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 8. Επικοινωνούμε και ενημερωνόμαστε
(Επικοινωνία και Ενημέρωση)

 • Kεφάλαιο 1 Επικοινωνούμε και ενημερωνόμαστε
 • Kεφάλαιο 2 Ξεπερνούμε τις δυσκολίες στην επικοινωνία
 • Kεφάλαιο 3 Ενημέρωση με χίλιους τρόπους
 • Kεφάλαιο 4 Μπροστά στην τηλεόραση…
 • Kεφάλαιο 5 Οι εφημερίδες και τα περιοδικά μάς ενημερώνουν…
 • Aνασκόπηση

(Ομάδα και Κοινωνία-Σχέσεις)

 • Kεφάλαιο 1 Ζούμε μαζί και συνεργαζόμαστε Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον
 • Kεφάλαιο 2 Για να ζούμε μαζί, χρειαζόμαστε κανόνες
 • Kεφάλαιο 3 Ενδιαφερόμαστε για την κοινοτητα
 • Kεφάλαιο 4 Ενημερωνόμαστε: ποιοι αποφασίζουν και τι αποφασίζουν
 • Kεφάλαιο 5 Εκλογές στο δήμο
 • Aνασκόπηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Ο Τόπος μας
(Τόπος και χώρος σχέσεις)

 • Kεφάλαιο 1 Ένας τόπος με χίλια πρόσωπα
 • Kεφάλαιο 2 Χωριά και πόλεις του τόπου μας
 • Kεφάλαιο 3 Δημιουργήματα της φύσης και έργα του ανθρώπου
 • Kεφάλαιο 4 Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον
 • Kεφάλαιο 5 Ο χάρτης μια εικόνα του τόπου μας
 • Kεφάλαιο 6 Ένας χάρτης μας πληροφορεί (α)
 • Kεφάλαιο 7 Ένας χάρτης μας πληροφορεί (β)
 • Ανασκόπηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς
(Συγκοινωνίες και Μέσα μεταφοράς-Σύστημα)

 • Kεφάλαιο 1 Τρένα, αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα
 • Kεφάλαιο 2 Τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς στη ζωή
 • Kεφάλαιο 3 Κυκλοφορούμε με ασφάλεια
 • Aνασκόπηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Φυτά και ζώα του τόπου μας
(Φυσικό περιβάλλον και Άνθρωπος-Σχέσεις)

 • Kεφάλαιο 1 Φυτά του τόπου μας (α)
 • Kεφάλαιο 2 Φυτά του τόπου μας (β)
 • Kεφάλαιο 3 Ο βλαστός, τα φύλλα και οι ρίζες των φυτών
 • Kεφάλαιο 4 Κατηγορίες φυτών
 • Kεφάλαιο 5 Τα φυτά και το περιβάλλον τους
 • Kεφάλαιο 6 Κατοικίδια ζώα
 • Kεφάλαιο 7 Αγρίμια και πουλιά του βουνού και του δάσους
 • Kεφάλαιο 8 Ζώα της θάλασσας
 • Kεφάλαιο 9 Ζώα του γλυκού νερού
 • Kεφάλαιο 10 Ένα ζωάκι γεννιέται
 • Aνασκόπηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Τροφή και ενέργεια
(Φυσικές επιστήμες-Σύστημα και Σχέσεις)

 • Kεφάλαιο 1 Από πού παίρνουμε ενέργεια;
 • Kεφάλαιο 2 Ενέργεια, τροφή, ζωή
 • Aνασκόπηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 6. Τι χρειαζόμαστε για να ζήσουμε
(Ανάγκες,αγαθά και κατανάλωση-Σχέσεις)

 • Kεφάλαιο 1 Άνθρωποι και ανάγκες
 • Kεφάλαιο 2 Είμαστε παιδιά και έχουμε δικαιώματα
 • Kεφάλαιο 3 Άντρες και γυναίκες ίσοι στη ζωή και στην εργασία
 • Kεφάλαιο 4 Χρειαζόμαστε όλα αυτά που αγοράζουμε;
 • Kεφάλαιο 5 Διαφημίσεις παντού!!!
 • Kεφάλαιο 6 Οι συσκευασίες μας πληροφορούν
 • Aνασκόπηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Ο Πολιτισμός μας
(Πολιτισμός)

 • Kεφάλαιο 1 Ο πολιτισμός των αρχαίων Ελλήνων
 • Kεφάλαιο 2 Η παράσταση αρχίζει!
 • Kεφάλαιο 3 «Μαλαματένιος αργαλειός κι ελεφαντένιο χτένι…»
 • Kεφάλαιο 4 Ο πολιτισμός σε κάθε βήμα
 • Kεφάλαιο 5 Νους και Σώμα
 • Ανασκόπηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 8. Επικοινωνούμε και ενημερωνόμαστε
(Επικοινωνία και Ενημέρωση)

 • Kεφάλαιο 1 Επικοινωνούμε και ενημερωνόμαστε
 • Kεφάλαιο 2 Ξεπερνούμε τις δυσκολίες στην επικοινωνία
 • Kεφάλαιο 3 Ενημέρωση με χίλιους τρόπους
 • Kεφάλαιο 4 Μπροστά στην τηλεόραση…
 • Kεφάλαιο 5 Οι εφημερίδες και τα περιοδικά μάς ενημερώνουν…
 • Aνασκόπηση

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2260/Meleti-Perivallontos_G-Dimotikou_html-empl/

Πάτησε στο εξώφυλλο

(Μορφή html)

       ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ               

&&&&&&&&&&&&&&&&

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/550/10-0065-02_Meleti-Perivallontos_G-Dimotikou_Vivlio-Mathiti/

Πάτησε στο εξώφυλλο

 

Μελέτη Περιβάλλοντος Γ' Δημοτικού (Βιβλίο Μαθητή) – Εκδόσεις Οργανισμός (Ο.Ε.Δ.Β)

(Μορφή PDF)

       ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ               

&&&&&&&&&&&&&&&&

teagher teagher

Για τις απαντήσεις – λύσεις στα βιβλία του Δημοτικού

Πάτησε στην εικόνα

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/552/10-0066-02_Meleti-Perivallontos_G-Dimotikou_Tetradio-Ergasion/

Πάτησε στο εξώφυλλο

    

(Μορφή PDF)

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

By D. MOURTOGIANNIS

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

Μελέτη Περιβάλλοντος Γ’ Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή εξώφυλλο, σελίδες 1-3637-7677-106107-138139-152
       ή           εδώ
 Τετράδιο Εργασιών εξώφυλλο, σελίδες 1-2526-52

 

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΑΜΒΛΥΩΠΕΣ

Βιβλίο Μαθητή

(Μορφή pdf)

©ebooks.edu.gr

Τόμος 1ος

Πάτησε στο εξώφυλλο

Μελέτη Περιβάλλοντος Γ' Δημοτικού (Βιβλίο Μαθητή) – Εκδόσεις Οργανισμός (Ο.Ε.Δ.Β)

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΑΜΒΛΥΩΠΕΣ

Βιβλίο Μαθητή

Pupil’s Book

(Μορφή pdf)

©ebooks.edu.gr

Τόμος 2ος

Πάτησε στο εξώφυλλο

Μελέτη Περιβάλλοντος Γ' Δημοτικού (Βιβλίο Μαθητή) – Εκδόσεις Οργανισμός (Ο.Ε.Δ.Β)

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΑΜΒΛΥΩΠΕΣ

Τετράδιο εργασιών

(Μορφή pdf)

©ebooks.edu.gr

Πάτησε στο εξώφυλλο

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – pdf για web
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – εμπλουτισμένη html – βιβλίο μαθητή
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – iBook

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) – pdf για web

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΑΜΒΛΥΩΠΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – pdf 18pt – Τόμος 1
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – pdf 18pt – Τόμος 2

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) – pdf 18pt

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – pdf 28pt – Τόμος 1
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – pdf 28pt – Τόμος 2
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – pdf 28pt – Τόμος 3

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) – pdf 28pt

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.: Συγγραφέας, ΚΟΚΚΟΤΑΣ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Συγγραφέας, ΜΑΛΑΜΙΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Συγγραφέας, ΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Συγγραφέας, ΠΑΛΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ: Συγγραφέας, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ: Συγγραφέας, ΛΕΜΟΝΙΑ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ: Εικονογράφηση, ΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Επιμέλεια Εξωφύλλου, ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Υπεύθυνος Συγγραφής

One comment on “ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γ΄

 1. Ελπίζω να σας αρέσει η ιστοσελίδα μου.
  Αν σας αρέσει μπορείτε να κάνετε like, σχόλια και ΕΓΓΡΑΦΗ!
  Να ξέρετε ότι στην ιστοσελίδα μου θα βρείτε:
  -Λύσεις και απαντήσεις στα βιβλία του μαθητή.,
  -Λύσεις και απαντήσεις στα τετράδια εργασιών.,
  -Θεωρία, Το μάθημα συγκεντρωτικά, εξάσκηση,
  -Ασκήσεις, προβλήματα, Επαναληπτικά, ανακεφαλαιωτικές ασκήσεις, test,
  -Σχεδιαγράμματα, ιστορικές γραμμές, χρονολογικούς πίνακες,
  -Αναλύσεις των ποιημάτων των σχολικών βιβλίων.,
  -Αναγνώσεις των κειμένων του μαθήματος της Γλώσσας,
  -Γραμματικοί και συντακτικοί κανόνες.,
  -Περιλήψεις και περιγραφές,
  -e-books, ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΑΜΒΛΥΩΠΕΣ,
  …………………….
  ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.