Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: 

 Η ΦΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ

Κεφάλαιο 3. Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα

Αλλαγές στην επιφάνεια της γης

 (Ερωτηματολόγιο )

©http://photodentro.edu.gr/

Πάτησε στην εικόνα

Νερό - Δοκιμασία

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

File:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gif

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Σπονδυλωτά ή ασπόνδυλα;

 (εννοιολογικός χάρτης)

Άσκηση ταξινόμησης

©http://photodentro.edu.gr/

Πάτησε στην εικόνα

Σπονδυλωτά ή ασπόνδυλα;

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Το σώμα της μέλισσας

 (Άσκηση συμπλήρωσης κενών)

©http://photodentro.edu.gr/

Πάτησε στην εικόνα

Το σώμα της μέλισσας

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Οι μέλισσες 

 (σταυρόλεξο)

©http://photodentro.edu.gr/

Πάτησε στην εικόνα

Οι μέλισσες (σταυρόλεξο)

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Τα μέρη του σώματος της μέλισσας

Βρες τα μέρη του σώματος της μέλισσας

(Άσκηση εντοπισμού)

©http://photodentro.edu.gr/

Πάτησε στην εικόνα

Βρες τα μέρη του σώματος της μέλισσας!

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Τα μέρη του σώματος της μέλισσας

(αντιστοίχιση)

©http://photodentro.edu.gr/

Πάτησε στην εικόνα

Τα μέρη του σώματος της μέλισσας (αντιστοίχιση)

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Η κυψέλη

Βρες τις διαφορές & Παζλ
©http://photodentro.edu.gr/

Πάτησε στην εικόνα

Η κυψέλη: Βρες τις διαφορές & Παζλ

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

 40 ασκήσεις για τη Μελέτη Περιβάλλοντος της Δ΄  Δημοτικού. 

©http://photodentro.edu.gr/

Πάτησε στην εικόνα

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

 Μελέτη Περιβάλλοντος

Παιχνίδι ερωτήσεων

©http://photodentro.edu.gr/

Πάτησε στην εικόνα

Μελέτη Περιβάλλοντος - Παιχνίδι ερωτήσεων

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

File:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gif

teagher teagher

Για τις απαντήσεις – λύσεις στα βιβλία του Δημοτικού

Πάτησε στην εικόνα

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&