Επαναληπτικές Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 1ου κεφαλαίου

Μέρος Α’ 

Κεφάλαιο 1ο 

Οι φυσικοί αριθμοί

Επαναληπτικές Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 1ου κεφαλαίου

Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

By D. MOURTOGIANNIS

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

Επαναληπτικές Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 1ου κεφαλαίου

ΛΥΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

σε μορφή pdf

Πάτησε στην εικόνα

By D. MOURTOGIANNIS

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

Επαναληπτικές Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 1ου κεφαλαίου

ΛΥΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ)

σε μορφή flipbook

Πάτησε στην εικόνα

By D. MOURTOGIANNIS

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

Επαναληπτικές Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 1ου κεφαλαίου

ΛΥΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

By D. MOURTOGIANNIS

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

File:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gif

ΘΕΩΡΙΑ

Διαιρέτες ενός αριθμού – Μ.Κ.Δ. αριθμών.

Το λεξιλόγιο του μαθήματος

Πάτησε στην εικόνα
Πάτησε σε οποιαδήποτε λέξη ή φράση  για περισσότερες πληροφορίες

By D. MOURTOGIANNIS

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

ΘΕΩΡΙΑ

Κριτήρια διαιρετότητας.

Το λεξιλόγιο του μαθήματος

Πάτησε στην εικόνα
Πάτησε σε οποιαδήποτε λέξη ή φράση  για περισσότερες πληροφορίες

By D. MOURTOGIANNIS

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

ΘΕΩΡΙΑ

Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί.

Το λεξιλόγιο του μαθήματος

Πάτησε στην εικόνα
Πάτησε σε οποιαδήποτε λέξη ή φράση  για περισσότερες πληροφορίες

By D. MOURTOGIANNIS

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

ΘΕΩΡΙΑ

Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών.

Το λεξιλόγιο του μαθήματος

Πάτησε στην εικόνα
Πάτησε σε οποιαδήποτε λέξη ή φράση  για περισσότερες πληροφορίες

By D. MOURTOGIANNIS

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

ΘΕΩΡΙΑ

Πολλαπλάσια ενός αριθμού – Ε.Κ.Π..

Το λεξιλόγιο του μαθήματος

Πάτησε στην εικόνα
Πάτησε σε οποιαδήποτε λέξη ή φράση  για περισσότερες πληροφορίες

By D. MOURTOGIANNIS

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

File:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gif

Διαιρέτες ΜΚΔ

&&&&&&&&&&&&&&&&&

Κριτήρια διαιρετότητας

Original Khan Academy video: Recognizing Divisibility
http://www.khanacademy.org/math/arith.

&&&&&&&&&&&&&&&&

Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

©ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

Παραγοντοποίηση σε πρώτους αριθμούς

 

&&&&&&&&&&&&&&&

 Πολλαπλάσια, E.K.Π.

©ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

File:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gif

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

 Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

Πάτησε στην εικόνα

http://www.inschool.gr/G6/MATH/ARITHMOI-PROTOI-SYNTHETOI-PRAC-G6-MATH-MYtriviaBLUE-1409200804-tzortzisk/index.html

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Πάτησε στην εικόνα

Picture

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&

File:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gif