Η έννοια της εξίσωσης Οι εξισώσεις: α + x = β, x – α = β, α – x = β, αx = β, α : x = β και x : α = β

Μέρος Α’ 

Κεφάλαιο 4ο 

Εξισώσεις και Προβλήματα

Η έννοια της εξίσωσης

Οι εξισώσεις: α + x = β, x – α = β, α – x = β, αx = β, α : x = β και x : α = β

Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

By D. MOURTOGIANNIS

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

Η έννοια της εξίσωσης

Οι εξισώσεις: α + x = β, x – α = β, α – x = β, αx = β, α : x = β

και x : α = β

ΛΥΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

σε μορφή pdf

Πάτησε στην εικόνα

By D. MOURTOGIANNIS

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

Η έννοια της εξίσωσης

Οι εξισώσεις: α + x = β, x – α = β, α – x = β, αx = β, α : x = β

και x : α = β

ΛΥΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ)

σε μορφή flipbook

Πάτησε στην εικόνα

By D. MOURTOGIANNIS

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

Η έννοια της εξίσωσης

Οι εξισώσεις: α + x = β, x – α = β, α – x = β, αx = β, α : x = β

και x : α = β

ΛΥΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

By D. MOURTOGIANNIS

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

File:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gif

ΘΕΩΡΙΑ

Αριθμοί στη θέση του Χ

Βίντεο που απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού με θέμα τη μεταβλητή x . Με πλούσια γραφικά και με αναλυτικό τρόπο οι μαθητές – θεατές καλούνται να προσεγγίσουν την έννοια της μεταβλητής επιλύοντας ασκήσεις και προβλήματα με τον άγνωστο x.

&&&&&&&&&&&&&&&

File:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gif

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Πάτησε στην εικόνα 

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Πώς λύνουμε εξισώσεις με ένα άγνωστο Χ

Πάτησε στην εικόνα 

math8.htm

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Υπολόγισε σωστά,γράψε την τιμή του αγνώστου στο κενό κουτάκι και πάτησε  enter.

Πάτησε στην εικόνα

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Πώς λύνουμε εξισώσεις με ένα άγνωστο Χ

Πάτησε στην εικόνα 

math9.htm

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&

File:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gif

Ο ΧΑΡΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ  χ

Μήπως τελικά ο «άγνωστος χ» πρέπει να αλλάξει όνομα και να λέγεται «έκπληξη χ»