Η έννοια του κλάσματος

Μέρος Α’ 

Κεφάλαιο 2ο 

Κλάσματα

Η έννοια του κλάσματος.

Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

By D. MOURTOGIANNIS

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

Η έννοια του κλάσματος

ΛΥΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

σε μορφή pdf

Πάτησε στην εικόνα

By D. MOURTOGIANNIS

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

Η έννοια του κλάσματος

ΛΥΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ)

σε μορφή flipbook

Πάτησε στην εικόνα

By D. MOURTOGIANNIS

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

Η έννοια του κλάσματος

ΛΥΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

By D. MOURTOGIANNIS

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

File:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gif

ΘΕΩΡΙΑ

Το λεξιλόγιο του μαθήματος

Πάτησε στην εικόνα
Πάτησε σε οποιαδήποτε λέξη ή φράση  για περισσότερες πληροφορίες

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

File:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gif

Κλασματικές μονάδες

File:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gif

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Αναγωγή στη δεκαδική κλασματική μονάδα.

Πάτησε στην εικόνα

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Αναγωγή στην κλασματική μονάδα.

Πάτησε στην εικόνα

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Αναγωγή στην κλασματική μονάδα.

Προβλήματα με βοήθεια.

Πάτησε στην εικόνα

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Πάρε ένα μέρος από πολλά ίσα μέρη.

Διάλεξε κάθε φορά το σωστό σχήμα!

Πάτησε στην εικόνα
© Γ. Σαλονικίδης

http://users.sch.gr/salnk/didaskalia/fract_c/askhseis/fract_2_exer.htm

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Πάρε ένα μέρος από πολλά ίσα μέρη.

Κάνε την αντιστοίχιση

Πάτησε στην εικόνα
© Γ. Σαλονικίδης

    http://users.sch.gr/salnk/didaskalia/fract_c/askhseis/fract_3_exer.htm

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&

File:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gif