Τυποποιημένη μορφή μεγάλων αριθμών

Μέρος Α’ 

Κεφάλαιο 3ο 

Δεκαδικοί αριθμοί

Α.3.4. Τυποποιημένη μορφή μεγάλων αριθμών

Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

By D. MOURTOGIANNIS

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

Α.3.4. Τυποποιημένη μορφή μεγάλων αριθμών

ΛΥΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

σε μορφή pdf

Πάτησε στην εικόνα

By D. MOURTOGIANNIS

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

Α.3.4.Τυποποιημένη μορφή μεγάλων αριθμών

ΛΥΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ)

σε μορφή flipbook

Πάτησε στην εικόνα

By D. MOURTOGIANNIS

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

Α.3.4.Τυποποιημένη μορφή μεγάλων αριθμών

ΛΥΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

By D. MOURTOGIANNIS

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

File:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gif

ΘΕΩΡΙΑ

Αριθμοί και πράξεις

Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα

&&&&&&&&&&&&&&

Ένας αριθμός σαν δεκαδικός, ποσοστό % και κλάσμα

&&&&&&&&&&&&&&&

Η έννοια του ποσοστού και πως λύνονται προβλήματα με ποσοστά

©Γιάννης Φερεντίνος

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&

File:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gif

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Δεκαδικοί αριθμοί – Δεκαδικά κλάσματα

Αντιστοίχισε δεκαδικούς και κλάσματα 

Πάτησε στην εικόνα

Αποτέλεσμα εικόνας για nipapadim/δεκαδικο-δεκαδικα-κλασματα/quiz.html

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&

File:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gifFile:Seven segment display-animated.gif