ΤΟ ΡΗΜΑ

Ενότητα 10

ΤΟ ΡΗΜΑ

Το λούνα παρκ της γλώσσας

 Ρήματα

Όταν η φαντασία πηγαίνει σχολείο, η γραμματική πηγαίνει στο Λούνα παρκ. Τα παιδιά ανακαλύπτουν τα μέρη του λόγου μέσα από τους διαλόγους που χρησιμοποιούν οι ήρωες την ώρα του παιχνιδιού.

&&&&&&&&&&&&

Γραμματική  Ε΄Δημοτικού

Τα ρήματα.

Πάτησε στην εικόνα

ΡΗΜΑΤΑΡΗΜΑΤΑΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑΡΗΜΑΤΑ

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

by Mourtogiannis D 

&&&&&&&&&&&&&&

Το ρήμα

Οι χρόνοι του ρήματος

Πάτησε στην εικόνα

 ©Θ. Αρβανιτίδης

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&

Οι χρόνοι των ρημάτων

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Οι χρόνοι

Μπες «Στο Λούνα πάρκ» και στη συνέχειa στον κ. Πατάτα και βάλτε τα ρήματα στο σωστό χρόνο

Πάτησε στην εικόνα

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-glossa-e-st/start.html

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Μετάφερε το κείμενο στον Αόριστο

Πάτησε στην εικόνα

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&

 ΕΞΑΣΚΗΣΗ

 Αόριστος

Γράψε τις λέξεις στον αόριστο

Πάτησε στην εικόνα

Ρήματα α΄συζυγίας

 ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Οι χρόνοι των ρημάτων – Αόριστος, Παρατατικός

Στα παρακάτω πλαίσια γράψε α για τα ρήματα που είναι στον Αόριστο και π γι’αυτά που είναι στον Παρατατικό.

Πάτησε στην εικόνα.

http://www.inschool.gr/G5/LANG/RIMATA-XRONOI-AORISTOS-PARATATIKOS-PRAC-G5-LANG-HPwrite-1309012343-tzortzisk/index.html

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&

Αύξηση και εσωτερική αύξηση

&&&&&&&&&&&&&&

Η εσωτερική αύξηση σύνθετων ρημάτων με προθέσεις 

©Γιάννης Φερεντίνος 

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Μελλοντικοί χρόνοι

Βρες τι μέλλοντας είναι

Πάτησε στην εικόνα

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&

Εγκλίσεις

© Γιάννης Φερεντίνος

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Οι 3 εγκλίσεις

Οριστική – Υποτακτική – Προστακτική

© Ξεκούρδιστη τάξη

Πάτησε στην εικόνα

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Η προστακτική

 Ορθογραφία της προστακτικής

Πάτησε στην εικόνα.

Σχετική εικόνα

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Ορθογραφία της προστακτικής στα Νέα Ελληνικά

Πάτησε στην εικόνα για να  γνωρίσεις καλύτερα την ορθογραφία των ρημάτων στην προστακτική

Αποτέλεσμα εικόνας για Η προστακτική Ορθογραφία της προστακτικής

ΠΗΓΗ = ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

Ενεργητική και Παθητική Σύνταξη

Πως μετατρέπουμε από ενεργητική σε παθητική σύνταξη.
Τι είναι το ποιητικό αίτιο. 

&&&&&&&&&&&&&

Ενεργητική και παθητική σύνταξη

©Γιάννης Φερεντίνος

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΚΗΣΗ(1)

Οι φωνές, οι συζυγίες και οι τάξεις του ρήματος

 ©Ελληνικός πολιτισμός
Πάτησε στην εικόνα

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Ορθογραφία – Λεξιλόγιο  
Ενεργητική / Παθητική φωνή  
Ενεργητική / Παθητική σύνταξη

©Γεώργιος Παχίδης
Πάτησε στην εικόνα

Picture

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&

 ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Μετατρέπουμε την ενεργητική σε παθητική σύνταξη.

Βάζουμε δίπλα στις λέξεις, στην παρένθεση, (Υ) για το αν είναι υποκείμενο, (Α) για το αν είναι αντικείμενο

και (ΠΑ) για το ποιητικό αίτιο.

Πάτησε στην εικόνα

 ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&

Πρώτη και Δεύτερη Συζυγία

&&&&&&&&&&&&&

Κλίση ρημάτων Α΄ συζυγίας

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Οι συζυγίες του ρήματος

Πάτησε στην εικόνα

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Οι φωνές και οι συζυγίες του ρήματος

Πάτησε στην εικόνα

Picture

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&

 ΕΞΑΣΚΗΣΗ(2)

 Ρήματα

Kαταλήξεις -είτε, -είται

Άσκηση συμπλήρωσης κενών 
Πάτησε στην εικόνα

 ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

 ΕΞΑΣΚΗΣΗ(3)

 Συζυγίες ρημάτων

Άσκηση επιλογής
Πάτησε στην εικόνα

 ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&

 ΕΞΑΣΚΗΣΗ

 Ρήματα

Kαταλήξεις -είτε, -είται

Άσκηση συμπλήρωσης κενών 
Πάτησε στην εικόνα
Πληκτρολόγησε τις καταλήξεις -είτε, -είται

 ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

 

Απρόσωπα ρήματα

Πάτησε στην εικόνα

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Απρόσωπα ρήματα

και απρόσωπες εκφράσεις

©  stam72

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Απρόσωπα ρήματα

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Απρόσωπα ρήματα

Βρες τα υποκείμενα των απρόσωπων ρημάτων και εκφράσεων

Πάτησε στην εικόνα

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Απρόσωπα ρήματα

 ©Θ. Αρβανιτίδης

Πάτησε στην εικόνα 

http://users.sch.gr/theoarvani/mathimata/etaxi/glossa/flash/11.q/g11.swf

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Πάτησε στην εικόνα για να εξασκηθείς στα απρόσωπα ρήματα και τις απρόσωπες εκφράσεις

eikonaE09_22

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Πάτησε στην εικόνα για να εξασκηθείς στα απρόσωπα ρήματα.

eikonaE10_53

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Μεταβατικά ρήματα (Μονόπτωτα – Δίπτωτα)

 Αμετάβατα ρήματα (Θεωρία- Παραδείγματα)

©Γεώργιος Παχίδης
Πάτησε στην εικόνα

Αποτέλεσμα εικόνας για Μεταβατικά ρήματα (Μονόπτωτα – Δίπτωτα) Αμετάβατα ρήματα (Θεωρία- Παραδείγματα)

ΠΗΓΗ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&

Καταλήξεις ρημάτων είτε, -είται. -είστε, -ήστε

©Γιάννης Φερεντίνος

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Ορθογραφία της προστακτικής στα Νέα Ελληνικά

Πάτησε στην εικόνα για να  γνωρίσεις καλύτερα την ορθογραφία των ρημάτων στην προστακτική

ΠΗΓΗ = ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Οι εγκλίσεις

Προσπάθησε να βρεις την έγκλιση του ρήματος κάθε  πρότασης

Πάτησε στην εικόνα.

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&

Ρήματα με λόγια κλίση

©Γιάννης Φερεντίνος

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&

Picture

&&&&&&&&&&&&&

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Τα ρήματα με δύο -λλ

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&

Το ρήμα βάλλω και τα σύνθετα του

Πάτησε στην εικόνα

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Σύνθετα ρήματα με το βάλλω

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Πάτησε στην εικόνα

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.