Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι για… μύστες της αειφορίας

Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι για… μύστες της αειφορίας

12ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου

Τάξη Ε΄

 Επίσκεψη στο Κ.Π.Ε. Ελευσίνας στα πλαίσια του προγράμματος  «Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι για ..μύστες της αειφορίας»

 Τετάρτη 26 Απριλίου 2017.

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι για… μύστες της αειφορίας

Το πρόγραμμα «Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι για ..μύστες της αειφορίας» του ΚΠΕ Ελευσίνας εξετάζει την πόλη της Ελευσίνας ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία.

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η βιωματική ανίχνευση των στοιχείων που συντελούν στη βιωσιμότητα μιας πόλης, η διαπίστωση των καλών πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί στην Ελευσίνα, αλλά και των προβλημάτων που χρήζουν αειφορικών λύσεων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε τρεις φάσεις:

α) Εισαγωγική ενημέρωση,

β) Επίσκεψη στο πεδίο και

γ) Συμπεράσματα – Αξιολόγηση.