Θέματα και Απαντήσεις της δοκιμασίας εισαγωγής σε Πρότυπα Γυμνάσια 2020.

Θέματα

της δοκιμασίας εισαγωγής

σε Πρότυπα Γυμνάσια 2020.

σε μορφή pdf

Πάτησε στην εικόνα

 

Click to access %CE%98%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%A0%CE%93-2020.pdf

 

 

Διευκρίνιση Μαθηματικά Γυμνασίου

Διευκρίνιση για το θέμα 031 στη δοκιμασία για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια

Στο θέμα 031 της σελίδας 9, στην επιλογή Β. 3.x-6=60, το ορθό είναι 3×660.

(η τελεία ως σύμβολο πολλαπλασιασμού)

Η διευκρίνιση να γραφτεί στον πίνακα

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

Απαντήσεις

της δοκιμασίας εισαγωγής

σε Πρότυπα Γυμνάσια 2020.

σε μορφή pdf

Πάτησε στην εικόνα

Click to access %CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3-%CE%98%CE%95%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D-%CE%A0%CE%93-2020.pdf

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&