ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2018

       ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2018

                       Γνωρίζοντας πως η  εκπαίδευση έχει ως πρωταρχικό σκοπό  να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοπνευματικών δυνάμεων των μαθητών και στηριζόμενοι στο νέο πλαίσιο μορφωτικών και κοινωνικών αναγκών, που πέρα από την παροχή γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, στοχεύει στην διαμόρφωση  αρχών, στην καλλιέργεια συνείδησης και στην ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και συλλογικότητας,  συμμετείχαμε στα καινοτόμα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2017 – 2018.   

       

 

                          Mε αφορμή το εγκεκριμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  «Φθηνή και καθαρή ενέργεια για όλους» , οι μαθητές της ΣΤ΄  τάξης του 12ου Δημοτικού σχολείου Ιλίου προέβησαν σε μια σειρά  βιωματικές δράσεις και δραστηριότητες  με την βοήθεια των δασκάλων- καθοδηγητών και στο τέλος επισκέφτηκαν το ΚΠΕ Καρπενησίου όπου και υλοποίησαν το πρόγραμμα  » Ψηλά βουνά» .

Το πρόγραμμα ενταγμένο στις  ευρύτερες περιβαλλοντικές ενότητες ¨ΕΝΕΡΓΕΙΑ /ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ»  &  «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» έδωσε την δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα, δηλαδή την ποσότητα σε διοξείδιο του άνθρακα  που εκλύουν στην ατμόσφαιρα οι καθημερινές τους συνήθειες.  Κατανόησαν  πόσο επιβαρύνουν τον πλανήτη και πως  θυσιάζοντας κάποιες από τις ανέσεις τους μειώνουν το αποτύπωμά τους στο περιβάλλον . Συνάμα αντιλήφθηκαν πως με μια πιο ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων της γης μπορούν και αυτοί να συμβάλουν στην σωτηρία του πλανήτη μας.