ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΓΕΜΑΤΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΓΕΜΑΤΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

                Mε αφορμή το πρόγραμμα «Αειφόρο Σχολείο» για ένα σχολείο χαρούμενο, ήρεμο, ασφαλές, καθώς και το πρόγραμμα «EURONET 50/50 MAX» που στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας οι μαθητές της  ΣΤ΄ τάξης του 12ου Δημοτικού σχολείου Ιλίου προσέγγισαν διαθεματικά την Ενέργεια.

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&