ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥ

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος.

&&&&&&&&&&&&&&&