Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

    ENOTHTA  16

Μουσεία

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο  

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, κοινωφελούς χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα, από μια ομάδα νέων επιστημόνων με πρωτοβουλία της Σοφίας Ρωκ – Μελά, δασκάλας με ειδίκευση στην εκπαίδευση στα μουσεία.

Ο σκοπός του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά από την προσχολική τους ηλικία να αναπτύξουν όλο τους το δυναμικό, ώστε να γίνουν πολίτες, οι οποίοι με σεβασμό για την ατομικότητά τους θα αποκτήσουν και κοινωνική συνείδηση και την αίσθηση της ανάγκης να συμβάλλουν στην κοινότητα που ζουν.

Πάτησε στην εικόνα για να γνωρίσεις το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&

ENOTHTA  16η

Μουσεία

©fotist

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&

Η λέξη κλίμακα,…

Γράψε στο Ηλεκτρονικό λεξικό το λήμμα: κλίμακα,…

Πάτησε στην εικόνα

Πάτησε Αναζήτηση

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&

Οι συνώνυμες και αντίθετες  λέξεις :

περισσεύματα, συλλέκτες,…

Πάτησε στην εικόνα

Γράψε στο Ηλεκτρονικό λεξικό τις λέξεις.

Πάτησε Αναζήτηση

http://www.neurolingo.gr/el/online_tools/lexiscope.htm

Το Λεξισκόπιο είναι ένα σύνθετο γλωσσικό εργαλείο, το οποίο παρέχει πληροφορίες για μια νεοελληνική λέξη ή φράση, συνδυάζοντας τη λειτουργικότητα του Συλλαβιστή, του Ορθογράφου, του Λημματοποιητή, του Μορφολογικού Λεξικού και τουΘησαυρού Συνωνύμων-Αντιθέτων της Neurolingo

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ – ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

 Ρήμα Υποκείμενο Αντικείμενο Κατηγορούμενο

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ – ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

 Ρήμα Υποκείμενο Αντικείμενο Κατηγορούμενο

&&&&&&&&&&&&&&&&&

Υποκείμενο – Αντικείμενο – Κατηγορούμενο

©Θ. Αρβανιτίδης

Πάτησε στην εικόνα

http://users.sch.gr/theoarvani/mathimata/diafora/syntaktiko/4/engage.swf

&&&&&&&&&&&&&&&&&

Είδη κειμένων

Πάτησε στην εικόνα

 © Θ. Αρβανιτίδης

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&

Εξαρτημένες/δευτερεύουσες προτάσεις

Αιτιολογικές Προτάσεις

 © Θ. Αρβανιτίδης

Πάτησε στην εικόνα

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ

Πάτησε στην εικόνα

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&

ΠΩΣ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Πάτησε στην εικόνα

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Δευτερεύουσες Προτάσεις

Αιτιολογικές Προτάσεις

Πάτησε στην εικόνα

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Ρήμα

Πάτησε όπου βλέπεις το ρήμα.

Πάτησε στην εικόνα

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Αντικείμενο

Πάτησε όπου βλέπεις αντικείμενο.

Πάτησε στην εικόνα

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Υποκείμενο

Πάτησε όπου βλέπεις υποκείμενο.

Πάτησε στην εικόνα

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Κατηγορούμενο

Πάτησε όπου βλέπεις κατηγορούμενο.

Πάτησε στην εικόνα

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ΛΥΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Βιβλίο Μαθητή

©taexeiola

Πάτησε στην εικόνα

Γλωσσα Στ Δημοτικου Λυσεις Βιβλιου α β γ τευχος

ΠΗΓΗ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&

Τετράδιο Εργασιών

©taexeiola

Πάτησε στην εικόνα

          Γλωσσα Στ Δημοτικου Λυσεις Τετραδιο Εργασιων

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

&&&&&&&&&&&&&&&&

ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

odysseus.culture.gr/
 
 Κόμβος του υπουργείου με πληροφορίες για αρχαιολογικού χώρους, πολιτιστικούς φορείς και εκδηλώσεις, αφιερώματα και μουσεία.

Πάτησε στην εικόνα

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επιστολή/γράμμα

Η επιστολή είναι γραπτός λόγος που χρησιμοποιούμε, για να επικοινωνήσουμε με πρόσωπα τα οποία δεν είναι παρόντα – οικεία και μη – ή με κοινωνικές ομάδες που θεωρούμε ως κατάλληλους δέκτες των μηνυμάτων μας, με στόχο:

 •  να πληροφορήσουμε για συμβάντα και καταστάσεις,

 • να διαπιστώσουμε προβλήματα,

 •  να μεταδώσουμε σκέψεις και συναισθήματα,

 • να εκφράσουμε απόψεις, εισηγήσεις, διαμαρτυρίες,

 •  να ανακοινώσουμε προθέσεις.

Ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση, οι επιστολές χωρίζονται σε:

α) τυπικές

β)επίσημες

γ) φιλικές

Αυτός που στέλνει την επιστολή ονομάζεται αποστολέας και αυτός που την. Σε μια επιστολή αναφέρουμε απόψεις, ιδέες, σκέψεις, πληροφορίες για ένα θέμα που μας απασχολεί ή μας ενδιαφέρει. 

Τα μέρη της επιστολής

1. Χωροχρονικό πλαίσιο αναφοράς: γράφεται στο πάνω δεξιό άκρο και περιλαμβάνει τον τόπο και το χρόνο κατά τον οποίο γράφεται η επιστολή:

π.χ.     Ίλιον, 24/11/2013 

Σε περιπτώσεις επιστολής μέσω διαδικτύου γράφεται :

Από : ………………….@ ………………… gr

Προς : ………………….@ …………………fr.

Θέμα : …………………………………………

2. Η προσφώνηση: Αγαπημένη μου μητέρα,

Αγαπητέ Γιάννη,

Μαρία μου,

Αξιότιμε κύριε,

Κύριε Διευθυντή,

Σεβαστέ Κύριε,

3. Το περιεχόμενο της επιστολής

• Πρόλογος:

Aφορμή για τη σύνταξη της επιστολής και στόχος του επιστολογράφου.

• Κύριο Μέρος:

Έκθεση ενός θέματος, ενός προβλήματος, ενός φαινομένου,μιας άποψης κτλ.

Απόδειξη με τη χρήση λογικών επιχειρημάτων, τεκμηρίων. διαπιστώσεων, παραδειγματικών αναφορών, μαρτυριών.

Απόκρουση των αντίπαλων επιχειρημάτων (προβολή αντιρρήσεων, επιφυλάξεων, περιορισμών), που ισχυροποιεί τη θέση του αποστολέα.

• Επίλογος:

Περιεκτική ανακεφαλαίωση κατά την οποία ο επιστολογράφος εκφράζει σκεπτικισμό, συγκρατημένη αισιοδοξία ή καλεί τον /την αποδέκτη της επιστολής: να συμμεριστεί, να κατανοήσει, να ευαισθητοποιηθεί, να ανταποκριθεί έμπρακτα, να αναλάβει πρωτοβουλίες, να κινητοποιήσει φορείς.

4. Η επιφώνηση:

(ανάλογη με την προσφώνηση) Με αγάπη

Με εκτίμηση

Με σεβασμό Με φιλικούς χαιρετισμούς

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία (για επιστολή στον τύπο)

5. Η υπογραφή: Μαρία Αποστουλικάκη  (επίσημη επιστολή)

Μαρία (φιλική επιστολή)

 Όταν γράφουμε μια επιστολή πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο ύφος που χρησιμοποιούμε. Αν η επιστολή μας απευθύνεται σε κάποιο φίλο ή γνωστό  μας, χρησιμοποιούμε απλό και φιλικό ύφος. Όταν απευθυνόμαστε σε κάποιον μεγαλύτερο μας ή άγνωστο χρησιμοποιούμε επίσημο, τυπικό και ευγενικό ύφος. 

Η επιστολή στο ταχυδρομείο είναι απλή ή συστημένη, η πρώτη στέλνεται με το κοινό τέλος (γραμματόσημο) και η άλλη με περισσότερο τέλος,

One comment on “Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

 1. Ελπίζω να σας αρέσει η ιστοσελίδα μου.
  Αν σας αρέσει μπορείτε να κάνετε like, σχόλια και ΕΓΓΡΑΦΗ!
  Να ξέρετε ότι στην ιστοσελίδα μου θα βρείτε:
  -Λύσεις και απαντήσεις στα βιβλία του μαθητή.,
  -Λύσεις και απαντήσεις στα τετράδια εργασιών.,
  -Θεωρία, Το μάθημα συγκεντρωτικά, εξάσκηση,
  -Ασκήσεις, προβλήματα, Επαναληπτικά, ανακεφαλαιωτικές ασκήσεις, test,
  -Σχεδιαγράμματα, ιστορικές γραμμές, χρονολογικούς πίνακες,
  -Αναλύσεις των ποιημάτων των σχολικών βιβλίων.,
  -Αναγνώσεις των κειμένων του μαθήματος της Γλώσσας,
  -Γραμματικοί και συντακτικοί κανόνες.,
  -Περιλήψεις και περιγραφές,
  -e-books, ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΑΜΒΛΥΩΠΕΣ,
  …………………….
  ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ

  Αρέσει σε 1 άτομο

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.